Cần nhượng lại Website. Liên hệ 0969 857 408 - Skype: thanhpt294

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre[Sửa thông tin địa điểm]

Địa chỉ: 65 Đại lộ Đồng khởi, P2, Tp . Bến Tre

Email: bqlckcn@bentre.gov.vn

Wesite: http://sarahitech.net

Nhóm địa điểm: Ban Quản lý

0 điểm / 0 lượt đánh giá
0 bình luận Xem
564 lượt xem 0 người đã đến

Mô tả chi tiết

Ban Quản lý do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Uỷ ban Nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, Ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặc chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác quản lý Khu công nghiệp.

-Ban Quản lý có tư cách pháp nhân; có tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngành và Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

a/Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành và Uỷ ban Nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp;

b/Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

c/Xây dựng chương trình kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

d/Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu khu công nghiệp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

đ/Dự toán ngân sách và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban Quản lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan;

2.Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các Bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm vụ:

a/Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b/Đăng ký đầu tư, thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền;

c/Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp; cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Khu công nghiệp sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương;

d/Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; cấp, gia hạn Giấp phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

đ/Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho người nuớc ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong Khu công nghiệp; tổ chức thực hiện đăng ký Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể, Nội quy an toàn vệ sinh, Nội quy an toàn lao động, Hệ thống thang lương ,bảng lương, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp. Nhận báo cáo về tình hình tuyển dụng, ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghịêp;

e/Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá sản xuất trong Khu công nghịêp khi được Bộ Công thương giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền và các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong khu công nghiệp;

g/Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghịêp cho tổ chức có liên quan;

h/Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyết báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trong Khu công nghiệp;

i/Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhân đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đải đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đồi với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh- trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án trong khu công nghiệp; đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực trong phạm vi Khu công nghiệp;

k/Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại Khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền;

l/Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp, đánh giá hiệu quả đầu tư trong Khu công nghiệp;

m/Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;

n/Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình: xây dựng và phát triển Khu công nghiệp; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; triển khai và hoạt động các dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước; thu hút và sử dựng lao động; thực hiện các quy định của pháp luật lao động và giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái trong khu công nghiệp;

o/Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

p/Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu;

q/Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý các loại phí, lệ phí; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài vế các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức của Ban Quản lý; giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc tại Khu công nghiệp

r/Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao

Ảnh địa điểm

Địa điểm tạo bởi
thanhpt294 20

Bình luận

TRUYỆN TRANH HOT

Tham gia diachitot.net
Địa điểm liên quan
Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp & Phát triển nông thôn An Giang
Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam
Ban quản lý các khu công nghiệp Vũng Tàu
Ban quản lý Khai thác Yến Sào Bình Định
Ban Quản lý Dự án 4
Ban Quản lý Di tích tỉnh Bắc Giang
Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh
Ban Quản lý các Dự án
Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng
Thành viên tích cực
Thám tử Conan