Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng[Sửa thông tin địa điểm]

Địa chỉ: 98 Lê Lợi Đà Nẵng

Điện thoại: 08051213

Wesite: http://www.danang.gov.vn/TabID/67/CID/824/ItemID/2278/default.aspx

Nhóm địa điểm: Ủy ban nhân dân

0 điểm / 0 lượt đánh giá
0 bình luận Xem
2.441 lượt xem 0 người đã đến

Mô tả chi tiết

* Chức năng:
- Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan tham mưu của Thành ủy về công tác tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo và lịch sử Đảng bộ địa phương, đồng thời giúp Thành ủy hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các tổ chức Đảng trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác nói trên.

* Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, tình hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, báo chí, xuất bản, khoa học - công nghệ, khoa học xã hội nhân văn, giáo dục đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục thể thao, chăm sóc - bảo vệ trẻ em ở địa phương; nghiên cứu, đề xuất với Thành uỷ các chủ trương, biện pháp lớn về các lĩnh vực công tác nói trên.

- Giúp Thành ủy triển khai quán triệt và chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức Đảng trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy về công tác tuyên giáo ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các ngành thuộc lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và khoa giáo.

- Tổ chức, quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Thành ủy; hướng dẫn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các quận, huyện ủy và của Thành ủy; hướng dẫn và kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng (xuất bản, báo chí, phát thanh, truyền hình).

- Tổ chức thông tin tình hình thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng lý luận chính trị theo các chương trình của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và theo sự chỉ đạo của Thành ủy cho cán bộ, đảng viên, đối tượng phát triển Đảng. Kiểm tra mặt chính trị - tư tưởng trong việc giảng dạy, tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề tại địa phương.

- Sưu tầm, biên soạn, bảo quản các tài liệu lịch sử Đảng bộ; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ quận, huyện và thành phố; tổ chức công tác tuyên truyền, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Giúp Thành ủy chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; kiến nghị với Thành ủy thực hiện đúng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác tuyên giáo. Tham gia việc bố trí, sử dụng, đề bạt và kiến nghị với cấp ủy những chủ trương, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức của địa phương.

 

Ảnh địa điểm

Địa điểm tạo bởi
thanhpt294 20

Bình luận

Tham gia diachitot.net
Địa điểm liên quan
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Tĩnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông
Ủy ban nhân dân Huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái
Trung tâm Dân số huyện Hạ Hoà Tỉnh Phú Thọ
Huyện Ủy Huyện Trấn Yên Chải tỉnh Yên Bái
Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng
Bảo hiểm xã hội huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang
Bảo hiểm xã hội huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai
Thành viên tích cực
Dịch vụ tăng like fanpage trên facebook với giá rẻ nhất Thiết kế website giá 1 triệu